Werkwijze

Home Werkwijze
1

Aanmelding

Nadat u zich schriftelijk of telefonisch aanmeldt bij Persoonlijk Bewind zal er zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij u thuis. Allereerst zal de bewindvoerder uitvoerig uitleggen over wat beschermingsbewind in houdt en wat voor gevolgen dit heeft voor u. Het intakegesprek heeft als doel om inzicht te krijgen in uw financiële situatie en de oorzaken die ten grondslag liggen aan de aanvraag van beschermingsbewind. Hierin zal besproken worden wat uw wensen zijn, wat u van ons mag verwachten als beschermingsbewindvoerder en zullen wij zorgvuldig uw financiën in kaart brengen. Als de cliënt en Persoonlijk Bewind akkoord gaan met het bewind wordt het formulier “verzoek tot onder bewindstelling” samen met Persoonlijk Bewind ingevuld.
2

Verzoek tot onder bewindstelling

Wanneer het “verzoek tot onder bewindstelling” is ondertekend en de benodigde stukken zijn bijgevoegd, zal de bewindvoerder van Persoonlijk Bewind deze opsturen naar de rechtbank. De rechtbank zal de aanvraag beoordelen en daarna Persoonlijk Bewind als beschermbewindvoerder benoemen. Als de benoeming een feit is, zal Persoonlijk Bewind de financiële administratie van de cliënt overnemen. Nadat Persoonlijk bewind de administratie van de cliënt heeft overgenomen zal de bewindvoerder alle instellingen die betrokken zijn bij de cliënt aanschrijven met het verzoek om het postadres te wijzigen. Wanneer alle instellingen het verzoek hebben beantwoord en het inkomen van de cliënt bij Persoonlijk bewind binnenkomt, wordt er voor de cliënt een overzicht opgesteld van alle inkomsten en uitgaven en wordt het weekgeld, naar wensen en mogelijkheden vastgesteld. Verder gaat Persoonlijk Bewind onderzoeken of de cliënt beroep kan doen op vergoeding vanuit bijzondere bijstand voor de kosten van de bewindvoering en of alle voorzieningen en regelingen waar de betrokkene recht op heeft zijn aangevraagd.
3

Openen rekening

Na het intakegesprek zullen er de volgende rekeningen bij de ABN-AMRO of ING BANK worden geopend: - centrale beheerrekening; - leefgeld rekening. Na het openen van de rekeningen zullen al uw inkomsten (inclusief zorg- en huurtoeslag) naar de beheerrekening worden overgemaakt en (via deze rekening) worden de vaste lasten voldaan. Uw wekelijkse of maandelijkse afgesproken bedrag zal worden overgemaakt naar uw leefgeld rekening en hiermee dient u de kosten voor levensonderhoud te voldoen. In overleg zullen wij samen met u kijken of de oude rekeningnummers zullen worden beëindigd. De oude rekeningen zullen in het geval van een roodstand niet meer in gebruik worden genomen.
4

Aanschrijven betrokken organisaties

Wanneer het beschermingsbewind in gang is gezet zal uw beschermingsbewindvoerder alle betrokken organisaties aanschrijven. Deze organisaties zal verzocht worden om de correspondentie voortaan naar Persoonlijk Bewind toe te zenden. Daarnaast zullen deze instanties op de hoogte worden gesteld van het feit dat de betalingen van de vaste lasten in het vervolg via Persoonlijk Bewind zal verlopen. Mocht u zelf nog post ontvangen van deze organisaties dan willen wij u verzoeken om deze zo snel mogelijk naar ons toe te zenden.
5

Minnelijke of wettelijke schuldsaneringstraject.

Wanneer beschermbewind door de rechtbank wordt aangesteld, is dat in het algemeen over alle gelden en goederen voor (on)bepaalde tijd. Dit betekent natuurlijk niet dat de cliënt nooit meer zelf zijn financiën kan beheren. Indien de cliënt zijn financiën weer zelfstandig kan beheren, kan de kantonrechter gevraagd worden het beschermbewind op te heffen. De kantonrechter zal de aanvraag onderzoeken en beoordelen of de oorzaken die aanleiding hebben gegeven tot de onderbewindstelling nog aanwezig zijn. Het beschermbewind kan door de rechtbank worden opgeven wanneer de oorzaken niet meer aanwezig zijn.
6

Aanstelling beschermbewind door de rechtbank

Wanneer beschermbewind door de rechtbank wordt aangesteld, is dat in het algemeen over alle gelden en goederen van (voor) onbepaald tijd. Dit betekent natuurlijk niet dat de cliënt nooit meer zelf zijn financiën kan beheren. Indien de cliënt zijn financiën weer zelfstandig kan beheren, kan de kantonrechter gevraagd worden het beschermbewind op te heffen. De kantonrechter zal de aanvraag beoordelen en onderzoeken of de oorzaken die aanleiding hebben gegeven tot de onderbewindstelling nog aanwezig zijn. Het beschermbewind kan door de rechtbank worden opgeven wanneer de oorzaken niet aanwezig zijn.